Đề xuất bởi HAIO EDUCATION

Ưu tiên các việc làm tại

Vệ sinh tòa nhà
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Tokyo

35.800.000

20 Lượt xem

Đóng gói công nghiệp
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Nagasaki

30.000.000

12 Lượt xem

Hàn bán tự động
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Ishikawa

36.000.000

5124 Lượt xem

GIA CÔNG SẮT THÉP
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Fukui

35.000.000

7841 Lượt xem

Sản xuất đồ Nội Thất
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Hiroshima

32.000.000

6621 Lượt xem

Sản xuất Thùng Carton
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Okinawa

32.000.000

4895 Lượt xem

Hàn bán tự động
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Kyoto

37.000.000

3156 Lượt xem

Chế biến thực phẩm
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Shimane

32.000.000

2025 Lượt xem

Xây dựng tổng hợp
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Ishikawa

33.800.000

3021 Lượt xem

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ LÒ NUNG
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Kanagawa

38.500.000

3369 Lượt xem

GIA CÔNG SẮT THÉP
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Hyogo

35.000.000

3320 Lượt xem

Hàn bán tự động
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Fukui

32.000.000

1223 Lượt xem

Hàn bán tự động
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Hyogo

36.000.000

3560 Lượt xem

Hàn bán tự động
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Hyogo

34.000.000

3324 Lượt xem

Đóng gói công nghiệp
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Nagasaki

34.000.000

2267 Lượt xem

May bạt và lắp đặt sẳn phẩm
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Nagasaki

31.500.000

1331 Lượt xem

May vải bạt
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Nagasaki

31.500.000

1563 Lượt xem

Đóng gói công nghiệp
 • Thực tập sinh Kỹ năng
 • Saitama

33.000.000

109 Lượt xem

Đặt lịch tư vấn

QUA ĐIỆN THOẠI

Vui lòng gọi qua số Hotline của Công ty:

028.6250.0248

Thời gian làm việc:

Thứ 2-6 từ 8:00 - 18:00 Thứ 7: 8:00 - 12:00

HOẶC QUA E- MAIL
Xem bản đồ